bg
Kancelaria Tomasz Uljasz
obsługa prawna klientów indywidulanych, osób prawnych, podmiotów gospodarczych.

Tomasz Uljasz

Adwokat

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. W 2009 roku złożył egzamin adwokacki z wynikiem bardzo dobrym.

Od początku swojej kariery zawodowej specjalizuje się w szeroko rozumianych zagadnieniach prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Od kilkunastu lat z powodzeniem występuje, jako pełnomocnik procesowy przed Sądami wszystkich instancji.

Adwokat Tomasz Uljasz jest uznanym specjalistą w dziedzinie prawa rodzinnego i opiekuńczego. W dotychczasowej karierze zawodowej prowadził kilka tysięcy postępowań sądowych z zakresu tej materii prawa.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw o rozwód, separację oraz ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, kontakty, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, alimenty, jak również rozdzielność majątkową i podział majątku.

Wiedzę i zdobyte doświadczenie zawodowe przekłada na codzienną praktykę. Zdając sobie sprawę z delikatnej materii spraw rodzinnych, bardzo ceni sobie bieżący kontakt z klientem, co sprzyja budowaniu atmosfery wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta.

Kontakt: uljasz@kancadw.com.pl

Oferta

Obszary pomocy prawnej i praktyki kancelarii obejmują w szczególności:

Prawo rodzinne:

rozwody

separacje

rozdzielność majątkowa

podział majątku

ustalenie miejsca zamieszkania dziecka

ustalenie, ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem

pozbawienie władzy rodzicielskiej

ograniczenie władzy rodzicielskiej

alimenty

rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

zezwolenie przez sąd na sprzedaż majątku dziecka

Prawo cywilne:

stwierdzenie nabycia spadku

dział spadku

stwierdzenie nieważności testamentu

zabezpieczenie spadku

sprawy o zachowek

zniesienie współwłasności

sprawy o zapłatę

postępowania przeciwegzekucyjne

Kompleksowa Obsługa Prawna Wspólnot Mieszkaniowych:

windykacja

tworzenie wzorów uchwał

opinie prawne

reprezentacja przed sądami

Prawo karne:

sprawy dotyczące przemocy w rodzinie

sprawy dotyczące braku zapłaty alimentów

Zespół

Klaudia Wójcicka
Aplikantka Adwokacka

Ukończyła administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Sporządziła pracę magisterską pt.: "Zasiedzenie jako sposób pierwotnego nabycia własności nieruchomości". Obecnie jest aplikantką adwokacką, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze osób fizycznych oraz spółek prawa handlowego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym w prawie rodzinnym, prawie pracy oraz obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego.

Kontakt: wojcicka@kancadw.com.pl

Milena Maciejewska
Aplikantka Adwokacka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W okresie studiów aktywnie działała w Kole Naukowym Prawa Prywatnego. Nagradzana Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów, współpracując z warszawskimi kancelariami adwokackimi, a także udzielając porad prawnych pro bono w ramach Studenckiej Poradni Prawnej. Z kancelarią związana od 2017 roku. Obecnie jest aplikantką adwokacką, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Kontakt: maciejewska@kancadw.com.pl

Background

Kancelaria

Eksperci prawa

Kancelaria zajmuje się obsługa prawną klientów indywidulanych, a także osób prawnych podmiotów gospodarczych.

Zespół

Tworzymy zespół prawników, którzy w codziennej pracy uzupełniają się wiedzą i doświadczeniem, umożliwiając naszym Klientom uzyskanie kompleksowej obsługi prawnej z zakresu różnych dziedzin prawa.

Usługi

Zapewniamy szeroki wachlarz usług prawnych, m.in: sporządzanie opinii, opracowywanie oraz analizę projektów umów, a także reprezentację przed Sądami, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej i samorządowej.

Obszary praktyki

Do głównych obszarów naszej praktyki należą sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w szczególności prawa rodzinnego i opiekuńczego. Specjalizujemy się w prowadzeniu sporów sądowych, reprezentując klientów na każdym etapie postępowania.