bg
Kancelaria Tomasz Uljasz
obsługa prawna klientów indywidulanych, osób prawnych, podmiotów gospodarczych.

Tomasz Uljasz

Adwokat

• Specjalizuje się w szeroko rozumianych zagadnieniach prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i opiekuńczego.Od kilkunastu lat z powodzeniem występuje, jako pełnomocnik procesowy przed sądami wszystkich instancji. W dotychczasowej karierze zawodowej prowadził kilka tysięcy postępowań sądowych z zakresu tej materii prawa.

• Posiada bogate doświadczenie i jest rekomendowany do prowadzenia skomplikowanych spraw o rozwód, separację oraz ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, kontakty z dzieckiem, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, alimenty, jak również rozdzielność majątkową i podział majątku.

• Wiedzę i zdobyte doświadczenie zawodowe znakomicie przekłada na codzienną praktykę. Zdając sobie sprawę z delikatnej materii spraw rodzinnych, bardzo ceni sobie bieżący kontakt z klientem, co sprzyja budowaniu atmosfery wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta.

• Posiada również bogate doświadczenie w obsłudze prawnej Wspólnot Mieszkaniowych oraz Spółdzielni Mieszkaniowych.

• Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2009 roku.

• Współautor książki „Mediacja szkolna. Zasady, procedury, kompetencje” wydanej przez Conviventia Akademia Pedagogiczna.

• Wykładowca prawa rodzinnego w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Warszawie

tomasz.uljasz@resist.pl

Oferta

Obszary pomocy prawnej i praktyki kancelarii obejmują w szczególności:

Prawo rodzinne:

rozwody

separacje

rozdzielność majątkowa

podział majątku

ustalenie miejsca zamieszkania dziecka

ustalenie, ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem

pozbawienie władzy rodzicielskiej

ograniczenie władzy rodzicielskiej

alimenty

rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

zezwolenie przez sąd na sprzedaż majątku dziecka

Prawo cywilne:

stwierdzenie nabycia spadku

dział spadku

stwierdzenie nieważności testamentu

zabezpieczenie spadku

sprawy o zachowek

zniesienie współwłasności

sprawy o zapłatę

postępowania przeciwegzekucyjne

Kompleksowa Obsługa Prawna Wspólnot Mieszkaniowych:

windykacja

tworzenie wzorów uchwał

opinie prawne

reprezentacja przed sądami

Prawo karne:

sprawy dotyczące przemocy w rodzinie

sprawy dotyczące braku zapłaty alimentów

Zespół

Milena Maciejewska
Adwokat

• Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, w tym w szczególności prawie rodzinnym i spadkowym.

• Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o rozwód, separację, spraw dotyczących małoletnich (o ustalenie miejsca pobytu, o ustalenie i wykonywanie kontaktów, władzę rodzicielską, alimenty), w tym o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, prowadzonych na podstawie Konwencji haskiej.

• Reprezentuje także strony w postępowaniach dotyczących stosowania przemocy w rodzinie (przestępstwa znęcania się, eksmisji, postępowań o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania).

• W ramach swojej praktyki prowadzi postępowania związane z sukcesją w przedsiębiorstwach jednoosobowych, doradza w kwestiach prawnego zabezpieczenia majątku na wypadek śmierci przedsiębiorcy.

• Zajmuje się także kompleksową obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych.

• Posiada bogate doświadczenie w występowaniu przed sądami w sprawach cywilnych i karnych.

• Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

• Słuchacz w Szkole Prawa Własności Intelektualnej w Centrum Praw Własności intelektualnej im. H. Grocjusza (IP).

• Członek Sekcji Prawa i Postępowania Cywilnego, Sekcji Prawa Rodzinnego oraz Sekcji Praw Dziecka ORA Warszawa.

milena.maciejewska@resist.pl

Klaudia Wójcicka
Aplikantka Adwokacka

• Absolwentka administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, obroniła pracę magisterską pt.: „Zasiedzenie jako sposób pierwotnego nabycia własności nieruchomości”.

• Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, w tym w prawie rodzinnym, prawie pracy oraz obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego.

• Reprezentuje osoby fizyczne oraz podmioty prawa gospodarczego przed sądami powszechnymi.

• Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w kancelariach radcowskich i adwokackich w Warszawie.

• Odbywa aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

• Jest członkiem Sekcji Prawa Rodzinnego ORA Warszawa.

klaudia.wojcicka@resist.pl

Background

Kancelaria

Eksperci prawa

Kancelaria zajmuje się obsługa prawną klientów indywidulanych, a także osób prawnych podmiotów gospodarczych.

Zespół

Tworzymy zespół prawników, którzy w codziennej pracy uzupełniają się wiedzą i doświadczeniem, umożliwiając naszym Klientom uzyskanie kompleksowej obsługi prawnej z zakresu różnych dziedzin prawa.

Usługi

Zapewniamy szeroki wachlarz usług prawnych, m.in: sporządzanie opinii, opracowywanie oraz analizę projektów umów, a także reprezentację przed Sądami, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej i samorządowej.

Obszary praktyki

Do głównych obszarów naszej praktyki należą sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w szczególności prawa rodzinnego i opiekuńczego. Specjalizujemy się w prowadzeniu sporów sądowych, reprezentując klientów na każdym etapie postępowania.